Polen är återigen öppet och välkomnar Svenska turister!

Molo Piren

Plac Zdrojowy 2, 81-723 Sopot, Polen

Beskrivning

Sopot är en stad som ligger mellan Gdansk och Gydnia i Polens Östersjökust. Städerna tillsammans utgör storstadsområdet Tricity. Idag är staden en bad- och nöjesstad men tidigare har den varit en av Östersjöns främsta kurorter.

Bland stadens sevärdheter är Europas längsta träpir vid namn Molo (Molo w Sopocie). Denna byggdes först av George Haffner år 1827. Längden på bryggan när den först byggdes var 31,5 meter och vid slutet av 1800-talet förlängdes den med 150 meter. År 1910 var bryggan 315 meter och därefter fick den en funktion av att vara en lokal hamn som gradvis blev en fritidsanläggning vilken sedan följde landets utveckling och blev en nöjesanläggning. Anläggningen tog också inträdesavgift redan under 1800-talet.

Bryggan fick sin nuvarande form när den byggdes om år 1928 i syfte att fira staden Sopots 25:e årsdag och bryggans 100:e årsdag. Efter att bryggans ombyggning har den genomgått små förändringar till stora reparationer. De största var under åren 1989 till 1991, 1999 till 2000, 2001 och 2005.

Sedan början av träpirens historia har den haft en internationell utsträckning med tanke på att grunden lades av en fransman som var veteran under Napoleonkrigen. Bryggan har också sedan början engagerat tyskar, polacker och judar. Järnvägarna och sjöförbindelserna under 1800- och 1900-talet ledde till att badintresserade personer ifrån hela Europas kom kunde ta sig ditt.

Efter freden i Versaille blev anläggningen och staden en del av Gdansk. Nazityskland försökte under år 1936 att få anläggningen till att bli en nation, men misslyckades efter andra världskriget då det skedde en massflytning av tyskar från området Tricity. Under åren 1999 till 2000 var det ett symboliskt område när det Polsk-tyska samarbetet donerade 2 miljoner zloty till stora reparationer av bryggan. De senaste reparationerna genomfördes år 2011 till 2014 på delar av marken, fontänen, arkaderna och gräsmattorna.

Stadsfullmäktigen gav namnet av påven, John Paul II till piren till minne av påvens besök på anläggningen år 1987 och Sopot Hippodrome år 1999.